top of page
Ieškoti
  • Writer's picturevilniusjews

Keli LDK žydų istorijos puslapiai


"Istorija tai romanas, buvęs realybėje..."

M.Driuonas (Maurice Druon)

Kada žydai apsigyveno LDK yra daug mitų ir gandų. Aišku, kad žydai gyveno Lietuvos teritorijoje dar iki to, kai Lietuvos vardas buvo paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. Vėliau buvo paskelbtos privilegijos žydams įvairiuose LDK miestuose ir žydai gavo visaverčių šalies piliečių teises, galėjo laisvai atlikti religinius ritualus, taip pat vykdyti įvairias prekybos ir kitas operacijas.

Chartijos-privilegijos preambulė skamba taip: "Dievo vardu, amen! Visi žmonių veiksmai, jei apie juos nepraneša liudytojai parodymai ar raštu, praeina, dingsta ir yra pamirštami. Todėl mes, Aleksandras, taip pat Vytautas Dievo malonę, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Bresto, Dorogicho, Lutsko, Vladimiro ir kitų vietų valdovas, su šia chartija atkreipiame dėmesį ir dabartinių, ir būsimų kartų, ir visų kitų. Mes nusprendėme suteikti visiems mūsų žemėms žydams teises ir laisves, paminėtas šioje chartijoje".

Prahos vyskupas Adalbertas, atsiųstas 997 m. skleisti krikščionybę tarp prūsų, praneša, kad Aisčių (Aestui) žemėje (Eastland) yra žydų.

Tais pačiais metais prūsai nukirto vyskupui Adalbertui galvą, vėliau (1009 m.) galvą nukirto jo pasekėjui, vyskupui Brunonui Kverfurtiečiui. 1324 m. Didysis kunigaikštis Gediminas laiške Rygos arkivyskupui skundėsi, kad kryžiuočiai pažeidė taiką ir užpuolė Medilo pilį. Pakeliui iš Polocko kryžiuočiai nužudė 6 sutiktus sinogtonus, tai yra žydus. Tada pirmą kartą paminėta ir gyvenvietė Medilas.

1330-iais Didysis kunigaikštis Gediminas pakvietė žmones statyti naują sostinę Vilnių. Gedimino ambasadoriai iš Hanzos miestų į Vilniaus kraštą atsivežė žydų pirklių.

Masinį žydų atvykimą į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę išprovokavo daugybė žydų pogromų, apėmusių Vakarų Europos šalis tuo metu, kai siautėjo siaubinga maro epidemija (1348-1351). 1388 m. birželio 24 d. Lietuvos kunigaikštis Vytautas Lucke suteikė privilegiją Bresto žydams, kad paskatintų jų tolesnį perkėlimą. Privilegija panaši į kunigaičio Boleslavo Kališkio 1264 metais paskelbtą dokumentą. Kunigaikščio Vytauto privilegija nustatė žydų gyvenimo principus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. 1389 m. birželio m. 18 d. Lietuvos kunigaikštis Vytautas suteikė privilegiją Gardino žydams. Pagal šias privilegijas žydai gavo visaverčių šalies piliečių teises ir galėjo laisvai atlikti religinius ritualus, taip pat vykdyti įvairias prekybos operacijas. 1495 m. Lietuvos Didysis kunigaikštis Aleksandras įsakė išvaryti žydus iš Lietuvos. Tiesa, po aštuonerių metų, 1503 m., jis atšaukė šį savo dekretą. 1514 m. Lietuvoje atsirado vyriausiasis rabinas. Juo tapo Michelis Juzefovičius.

Jo brolis Abraomas (1488 m. perėjęs į stačiatikių tikėjimą ir 1507 m. gavęs Leliva herbą) 1509-1519 m. buvo Lietuvos Didžiuoju iždininku, Smolensko seniūnu, Minsko vaitu, LDK tarybos nariu, Kauno pilininku, Kauno, Polocko ir Smolensko muitinių nuomininku.


Geršonas Taicas162 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page