top of page
received_2505313169695047.jpeg
received_2505313169695047.jpeg
20180914_114021-01.jpeg

KREIPIMASIS Į VILNIAUS KRAŠTO ŽYDUS

Mieli tautiečiai,

prisijunkite prie žydų bendruomenės "Vilnius - Lietuvos Jeruzalė", vienijančios Vilniaus krašto žydus! Kviečiame prisidėti visus, kas pritaria mūsų siekiams, neabejingi mūsų vertybėms ir palaiko pagrindinį tikslą – prisidėti prie Vilniaus ir istorinės Lietuvos žydų (litvakų) kultūrinės tradicijos tvirtinimo!

      Žydų bendruomenė Vilniuje turi ypatingą istoriją. Jos „Aukso amžius“ prasidėjo XVIII a., kai Vilnius tapo pripažintu žydų kultūros centru ir buvo vadinamas Šiaurės arba Lietuvos Jeruzale. Deja, įvairialypį Lietuvos miestų ir miestelių žydų gyvenimą brutaliai nutraukė Holokausto tragedija. Žuvo bei buvo sunaikinta beveik visa Lietuvos žydų bendruomenė, prasmego į nebūtį jidiš kultūros kontinentas. Po II pasaulinio karo saujelė išlikusių žydų sugrįžo į Vilnių, tačiau sovietinės okupacijos sąlygomis sukurti pilnakraujo žydiško gyvenimo buvo neįmanoma. Galimybė atkurti žydišką tradiciją Vilniuje atsirado tik prasidėjus Lietuvos valstybės Atgimimui. Buvo tikrai nelengva, nes totalinė sovietizacija, „tarybinio žmogaus“ formavimo mechanizmas nuosekliai, nepriklausomai nuo tautiškumo, ardė istorinę atmintį, vertybes, nacionalinę savimonę. Ir Vilniaus, ir visos Lietuvos žydams iškilo iššūkis adekvačiai įvertinti situaciją, surasti veiksmingas priemones integruotis į besiformuojančios valstybės visuomeninį kultūrinį gyvenimą. Deja, šis iššūkis, ypač Vilniaus žydų bendruomenei, aktualus ir šiandien.

 

     Būtent todėl atsirado gyvybinis poreikis sukurti sostinės žydus vienijančią organizaciją, kuriai pirmiausia būtų svarbi kultūrinė Vilniaus bei istorinės Lietuvos žydų (litvakų) tradicija, jos pilnavertė integracija į Lietuvos valstybinį visuomeninį gyvenimą. Siekiame ne bevaisės konfrontacijos, o solidaus bendro veikimo siekiant atkurti visavertį Vilniaus žydų kultūrinį gyvenimą.

 

     Mūsų tikslas - telkti žydų kilmės asmenis ir jų šeimos narius, kuriems brangios ir reikšmingos Vilniaus bei istorinės Lietuvos žydų (litvakų) tradicijos bei vertybės. Esame užsibrėžę rūpintis Vilniaus bei istorinės Lietuvos žydų (litvakų) tradicijos tęstinumu ir gyvybingumu, žydiško kultūrinio paveldo, Holokausto atminimo išsaugojimu, žydų kapinėmis, masinių žydų žudynių ir kovos vietų įamžinimu, nusipelniusių žydų bei Pasaulio tautų teisuolių atminimo įprasminimu.

 

      Svarbi mūsų veiklos kryptis - tvirtinti tolerancijos, demokratijos ir tarpusavio pagarbos vertybes visuomenėje, kovoti su antisemitizmo apraiškomis, ksenofobija, diskriminacija dėl rasės bei etninės priklausomybės, priešintis sąmoningai klaidinančioms istorinių bei politinių įvykių, atskirų asmenybių veiklos interpretacijoms, kurių pastaruoju metu viešojoje erdvėje itin gausu.

                            

     Matydami ir adekvačiai vertindami visus besiformuojančios Lietuvos valstybės visuomeninio bei politinio gyvenimo netolygumus, esame pasiryžę visokeriopai prisidėti tvirtinant vakarietiškas vertybes, tolerancijos kultūrą, kurti demokratiniais principais paremtą visuomenę, kurioje gerbiamos ir žmogaus, ir bendruomenių teisės. Esame įsitikinę, kad šiandienos Lietuvoje tvirtinti žydų tautos istorijos, žydiškos kultūros, istorinės Lietuvos žydų (litvakų) tradicijos savitumo suvokimą, tautinės tapatybės puoselėjimą įmanoma tik skatinant aktyvų pilietiškumą ir atsakomybę Lietuvos valstybei.

news_165_264.jpg
1

Informuokite apie savo apsisprendimą telefonu +370 682 62010 (Algirdas),

arba užpildykite ir išsiųskite šią formą:

Thanks! Message sent.

PASITEIRAVIMUI:

Žydų bendruomenė

"Vilnius - Lietuvos Jeruzalė"

Bendruomenės pirmininkas

Algirdas Malcas

El. paštas vilniusjerusalem@gmail.com

Pasiteiravimui
bottom of page