top of page

S.An-ski, tikr.Šloime Zanvl Rappoport. Gimė 1863 m. Čašnikuose prie Vitebsko, mirė 1920 m. lapkričio 8 d. Otvocke, Lenkijoje. Žydų rašytojas, tautosakos tyrinėtojas, kultūros veikėjas, politinis aktyvistas. Rašė rusų ir jidiš kalbomis. Dalyvavo narodnikų judėjime. 1894–1904 m. gyveno emigracijoje Paryžiuje. 1919 m. Vilniuje įkūrė Žydų istorijos ir etnografijos draugiją. Labiausiai žinomas dėl savo pjesės „Dibukas: tarp dviejų pasaulių“, (“Der dibek: Tsvishn tsvey veltn”) parašytos 1914 m., kuri iki šiol statoma viso pasaulio teatro scenose. Plačiai išgarsėjo jo parašytas žydų darbininkų sąjungos Bund himnas „Priesaika“ (“Di shvue”).

Po bolševikų perversmo 1917 m. Rusijoje, 1918 m. pabėgo į Vilnių, kur su Vilner Trupe aktoriais repetavo „Dibuk’ą“. Dėl 1919 m. balandžio mėn. įvykusio pogromo visa grupė išvyko į Varšuvą. Mirė nuo širdies smūgio po organizacinio Varšuvos žydų etnografinės draugijos posėdžio. „Dibuko“ premjerą Vilner Trupe su režisieriumi Dovidu Hermanu surengė 1920 m. gruodžio 9 d., pasibaigus 30-ties dienų gedului po autoriaus mirties.

S. An-ski, gyvendamas ir dirbdamas Vilniuje, kurį laiką buvo apsistojęs šiame name. Memorialinės lentos autorius Mindaugas Šnipas. Teksto autorius Žilvinas Beliauskas. Lentos pagaminimą finansavo žydų bendruomenė „Vilnius-Lietuvos Jeruzalė“ ir GVF.

bottom of page