top of page
Ieškoti
  • Writer's picturevilniusjews

Dvasinio susitikimo vieta


Galilėjos namų Izraelyje (“Domus Galilaeae”) fasadas


Kinereto ežeras Izraelyje dažnai minimas įvairiuose šaltiniuose, taip ir Biblijoje. Jis vadinamas įvairiai: ir Tiberiados ežeru, ir Galilėjos jūra, ir Genezareto ežeru.

Pavyzdžiui, Evangelijoje pagal Joną sakoma: “Jėzus nuvyko anapus Galilėjos, arba Tiberiados, ežero” (Jn 6,1).

Ežeras yra 213 m žemiau jūros lygio ir yra žemiausiai pasaulyje esantis gėlas vandens telkinys. Beje, šiam geologiniam faktui moderniose krikščioniškos teologijos atšakose netgi suteikiama tam tikra gilesnė prasmė.

Viena gražiausių vietų šiauriau Kinereto ežero yra “Domus Galilaeae” (“Galilėjos namai”) ant Palaiminimų kalno viršūnės. Būtent apie šią vietą kelionės į Izraelį metu popiežius Jonas Paulius II sakė: “Tai religijų dialogo vieta”.

Pastatas, vadinamas “Domus Galilaeae” buvo pastatytas per pakankamai trumpą laiką. Pirmasis akmuo buvo padėtas 1999 m. pradžioje, o atidarymas įvyko 2000-iais, popiežius Jonas Paulius II Tūkstantmečio vizito į Šventąją žemę metu.

„Domus Galilaeae“ nuolat dirba apie 150 žmonių, įskaitant darbininkus, techninius darbuotojus ir savanorius. Įdomu, kad yra nustatytos proporcijos: 37 arabai krikščionys, 32 arabai musulmonai, 21 žydas, 20 drūzų ir 10 maronitų.


“Galilėjos namai” numatyti kaip vieta, kur krikščionys galėtų prisiliesti prie gyvosios Izraelio tradicijos sekdami ankstyvųjų krikščionių šventųjų pėdomis, „kurie grįžo prie savo judėjiškų šaknų, kad suprastų maldos, puotų ir liturgijų prasmę“.

“Galilėjos namų” bibliotekoje yra saugomas senovinis Toros ritinys, daug enciklopedijų ir kitų knygų hebrajų kalba. Studijuojantys teologiją gilinasi į judėjišką tradiciją siekdami geriau suprasti krikščionybę bei autentiškas skirtingų, tačiau giminingų tradicijų sąveikas.

Tokia perspektyva tapo įmanoma, kai 1986 metų balandžio 13 d. popiežius Jonas Paulius II pirmą kartą per visą Katalikų bažnyčios istoriją peržengė sinagogos slenkstį ir atsisėdęs šalia vyriausiojo Romos rabino, ištarė frazę, kuri tapo vienu iš labiausiai cituojamų jo posakių: „Jūs esate mūsų mylimi broliai ir, galima sakyti, vyresnieji broliai“.

Su šventėm!

13 peržiūrų0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Комментарии


bottom of page